אודות

Developed using darktable 2.6.0

 

 

נוודות -

זהו המונח אשר נכון להיום מתאר את אורח חיי באופן השלם ביותר.

שינוי מיקום, שינוי אופן מגורים, שינוי סביבה אנושית, שינוי עיסוק, אך בעיקר שינוי אנרגיה.

כל תקופה מובילה אותי לבחירה מחודשת והמצפן שמעלי, מתחתי ובתוכי מכוון את המסע.