אודות

Developed using darktable 2.6.0

 

 

נוודות -

זהו המונח אשר נכון להיום מתאר את אורח חיי באופן השלם ביותר.

שינוי מיקום, שינוי אופן מגורים, שינוי סביבה אנושית, שינוי עיסוק, אך בעיקר שינוי אנרגיה.

כל תקופה מובילה אותי לבחירה מחודשת והמצפן שמעלי, מתחתי ובתוכי מכוון את המסע.

 

 

אתאסף מגלויות עולם

ואתהדר במאורות כולם

אתחבר אלי מקור מושלם

ואל הסוד שנעלם.

 

כל קצותי הופכים שלם אחד

גם אם לרגעים אפחד

וכשלא אדע לאן דרכי תוביל

אשקוט ואחפש שוב את השביל.

 

לא עוד אניח

לא עוד אשאל

אדע להניח

מטה ועל.