אמנות

לסדרת הפסלים האחרונים אותם יצרתי לפני שנים אחדות, קראתי: 'חפצי פולחן בשירות הרוח'.

אלו הם דימויים המרמזים על חפצים מן העבר, מן ההווה ומן העתיד אשר מתפקדים כמתווכים בין החומר ובין הרוח - כלים הנושאים בתוכם אנרגיה שאיננה נראית ואיננה מורגשת בחושים ונותנים לה צורה.

לכמה מן הפסלים בסדרה זו קראתי: 'הזרים', היות והם מתארים גופים עתידיים העולים בעיני רוחי, ואני מאמינה שאולי, יום אחד, אפגוש בהם ממש.

 

 

'הזר'
פליז, אבנים סמי טובות, שולחן עץ
50X50X140 ס"מ