בית

אני מודה
מודה ומתוודה
לכל מי ש
ובפני מי שאותי ידע.

 

אני רואה
רואה וגם נראית
את כל מי ש
ולכל מי שמולי כעת.